Floraservis

COCANA

Výrobca: Biofa AG, Nemecko
Kategória: Biologické proti chorobám
Balenie: 100 ml, 500 ml

Biologický prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie s vodou na posilnenie odolnosti rastlín proti hubovým chorobám a obmedzenie vstupu škodcov.

Účinná látka: 270 g/kg draselné kokosové mydlo

Úprava: kvapalný koncentrát

Spôsob účinku: kontaktný

Prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín voči chorobám. CoCana vytvára ochranný film pričom zabraňuje vstupu patogénov a vývoju chorôb, obmedzenie vstupu vošiek, puklíc k rastlinám a zlepšuje účinok iných chemických prípravkov.

Prostriedok sa používa pri extrémne silnom napadnutí viniča múčnatkou, keď už nie je možné problém riešiť bežnými preventívnymi prostriedkami.

Pri pestovaní jadrového ovocia Cocana pôsobí na zníženie citlivosti plodov voči hubovým chorobám a podporuje ich vzhľad a taktiež obmedzuje napadnutie hrdzavitosťou.

V poľnej výrobe sa využíva proti múčnatke na likvidáciu kohútika pestrého v pšenici a v jačmeni.

POUŽITIE

Vinič – odstránenie silného napadnutia múčnatkou
Ovocie, jadroviny – znižuje citlivosť plodov voči hubovým chorobám, obmedzenie vstupu voškám, pukliciam, voške krvavej, mére hruškovej, pozitívne účinky na vzhľad plodov
Zelenina – obmedzenie vstupu voškám, roztočom, moliciam ,pukliciam, skočkám
Všeobecne – zabezpečíte rýchlu pomoc pri múčnatke (vinič, ovocné stromy, kríky, zelenina)

DÁVKOVANIE A APLIKÁCIA

Vinič
Prípravok Cocana je určený na posilnenie odolnosti rastlín voči hubovým chorobám. Používa sa v prípade extrémne silného napadnutia viniča múčnatkou, kedy už nieje možné problém vyriešiť bežnými preventívnymi prípravkami v dávke 150 - 200ml do 10-20 litrov vody na 100m2 najneskôr 14 dní pred zberom. Prípravok sa aplikuje pod vysokým tlakom vo veľkej dávke vody, aby došlo k zmytiu mycélia patogéna, ktoré je na povrchu bobúľ a listov. Následne po tomto ošetrení sa vykonáva ošetrenie bežnými preventívnymi prípravkami

Jadroviny
Pri pestovaní jadrového ovocia Cocana znižuje citlivosť plodov voči hubovým chorobám a podporuje ich vzhľad. Obmedzuje napadnutie hrdzavitosťou a obmedzuje výskyt sadzovitosti plodov. Aplikujeme pravidelne v období po odkvitnutí až do doby 14 dní pred zberom a to v intervale 2-3 týždne v dávke 30 - 40ml do 10 litrov vody na 100m2. Neošetrovať počas kvitnutia. Po silnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať.

Poľná zelenina
Dávkujeme 30 - 60ml do 10 litrov vody na 100m2.

MIEŠATEĽNOSŤ

Prostriedok Cocana nieje miešateľný s prípravkami na báze Bacillus thuringiensis a granulovirov a taktiež s pomocným prípravkom Myco-Sin. Je možné miešať s pomocným prípravkom Viti-San.

Ochranná lehota: 0 dní

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
vinič Múčnatka viniča 150-200ml 0 dní vyšší tlak postrekovača a vyššie množstvo vody
vinič Hubové choroby 150-200ml 0 dní
jadroviny Hubové choroby 30-40ml 0 dní

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

UŽ V PREDAJI

NEZABUDNITE V APRÍLI

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE