Floraservis

KARANIMBA Mikro

Výrobca: FLORASERVIS, Slovensko
Kategória: Biologické proti škodcom
Balenie: 100 ml

Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci nimbový a karanja olej, taktiež obsahuje dusík, síru a komplex mikroelementov určených pre výživu a podporu rastu.
Prípravok Karanimba Mikro je obdobou prípravku NeemAzal T/S naviac doplnený o komplex mikroelementov, ale určený na výživu rastlín.
Určený pre plodovú, listovú a kapustovú zeleninu, zemiaky, jablone a drobné ovocie.

Vyrobené na Slovensku – vyrába a balí Floraservis.

Rastlinný extrakt a komplex mikroelementov vo forme kvapalného koncentrátu určený pre výživu a podporu rastlín.

Základom rastlinného extraktu obsahujúceho komplex mikroživín KARANIMBA Mikro je emulzia dvoch rastlinných olejov (nimbový a karanja olej) v koncentráte chelatizovaných stopových rastlinných živín.
Z mikroživín sú obsiahnuté železo, mangán, zinok, meď a kobalt viazané vo forme chelátov EDTA, bór vo forme etanolamínového komplexu a molybdén ako molebdenan.
Obsahuje tiež amidický dusík a rastlinami asimilovateľnú síru.

Obsah rastlinných živín

Obsah dusíka a síry:
min. 2,5% dusíka (ako N) obvykle 2,9 hmot.%
min. 0,6 hmot.% síry (ako S) obvykle 1,0 hmot.%

Obsah rastlinných mikroživín:
min. 0,4 hmot.% bóru (ako B) obvykle 0,57 hmot.%
min. 0,7 hmot.% železa (ako Fe) obvykle 0,86 hmot.%
min. 0,2 hmot.% mangánu (ako Mn) obvykle 0,29 hmot.%
min. 0,2 hmot.% zinku (ako Zn) obvykle 0,29 hmot.%
min. 0,2 hmot.% medi (ako Cu) obvykle 0,29 hmot.%
min. 0,03 hmot.% kobaltu (ako Co) obvykle 0,06 hmot.%
min. 0,02 hmot.% molybdénu (ako Mo) obvykle 0,04 hmot.%

Karanimba Mikro obvykle obsahuje 2,4 hmot.% sumy stopových rastlinných živín, čo odpovedá viac ako 25g týchto biogénnych prvkov v litri.

Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike.

Popri dusíku ( 30 g N v litri ), síre ( 10 g S v litri ) a ôsmich mikroživín ( 25 g ME v litri ), pričom 5 z nich je viazaných vo forme komplexov EDTA obsahuje 36 hmot. % nimbového oleja a 19 hmot. % karanja oleja.
U prípravku Karanimba Micro sa využíva synergické zvýšenie účinnosti neeých tetranotriterpenoidov ( azadirachtin ... ) pomocou furanoflavonoidov ( karanjin, pangomol ... ), ktorých zdrojom je karanja – pongamový olej.   
Odborná literatúra uvádza zvýšenie účinnosti predmetnej zmesi o 40 až 80 % !

Výhody použitia:

-    zdroj všetkých stopových prvkov v rýchlo pôsobiacej forme
-    plnohodnotný rast a vitalita rastlín
-    zvyšuje odolnosť rastlín voči stresovým podmienkam (teplo, sucho, mráz a pod.)
-    nahradzuje použitie minerálnych olejov a syntetických adjuvantov
-    má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu
-    vhodné pre ekologické spôsoby pestovania
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch zvyšujúcich odolnosť rastlín voči cicavému a žravému hmyzu a obmedzujúcich ich výskyt
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch zvyšujúcich odolnosť rastlín voči hubovým chorobám a obmedzujúcich ich výskyt
-    prírodné látky obsiahnuté v prípravku sa využívajú v iných prípravkoch s antivírovou, antimikrobiálnou a antibakteriálnou účinnosťou

Použitie a dávkovanie:

Kvapalný rastlinný extrakt a mikroelementový koncentrát KARANIMBA Mikro je určený pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu, pričom pri preventívnej aplikácii významne zvyšuje vitalitu ošetrených rastlín a výrazne zvyšuje prejav všetkých svojich Výhod použitia..

Pre listovú aplikáciu najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie, aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal. Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C.
Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín nadzemnou časťou rastlín nižší. Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno.
Pokiaľ do 8 hodín od aplikácie začne pršať je vhodné aplikáciu prípravku zopakovať.
Pri aplikácii je dôležité, aby sa dosiahlo dôkladné a obojstranné zmáčanie listov ošetrovaných rastlín.
Prípravok by sa mal aplikovať na dobre zapojený porast, pričom príjem stopových rastlinných živín je zvlášť dobrý prostredníctvom mladých listov.
Nie je vhodné aplikovať do kvetov.

Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 20 až 50ml do 10l na 100m2 (1 ár).
Postrek je vhodné pravidelne opakovať v 7-10 dňových intervaloch, pričom počas vegetačného obdobia by sa mali vykonať maximálne 3 aplikácie.
Neaplikovať počas vysokých teplôt a za teplého slnečného počasia.
Po veľmi výdatnom a silnom daždi je potrebné postrek zopakovať.
Posledná aplikácia najneskôr 14 dní pred zberom.

Jablone: maximálne 3-4 aplikácie počas vegetácie

POZOR: Neaplikovať na hrušky!!

Miešateľnosť:

Prípravok KARANIMBA Mikro je neobmedzene miešateľný s vodou. Miešateľnosť prípravku s ďalšími prípravkami určenými na výživu a ochranu rastlín je potrebné vopred odskúšať. Nemiešať s meďnatými prípravkami a rastlinnými olejmi.
Postreky nie je vhodné pripravovať do zásoby!

Základom kvapalného listového hnojiva obsahujúceho komplex mikroživín KARANIMBA Mikro je emulzia dvoch rastlinných olejov v koncentráte chelatizovaných stopových rastlinných živín.  
Z mikroživín sú v hnojive obsiahnuté železo, mangán, zinok, meď a kobalt viazané vo forme chelátov EDTA, bór vo forme etanolamínového komlexu a molybdén ako molybdenan.
Kvapalné hnojivo obsahuje tiež amidický dusík  ( cca 30 g dusíka v litri ) a rastlinami asimilovateľnú síru ( cca 10 g síry v litri ).
Celkový obsah mikroživín v hnojive KARANIMBA Mikro je približne 2,4 g v litri, pričom ich vzájomné zastúpenie bolo zvolené tak, aby spĺňalo požiadavky väčšiny pestovaných rastlín.
Ako rastlinné oleje hnojivo obsahuje nimbový a  karanja olej.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie.

INFORMÁCIE O INÝCH PRÍPRAVKOCH OBSAHUJÚCICH PRÍRODNÉ LÁTKY, KTORÉ SA NACHADZAJÚCE AJ V PRÍPRAVKU KARANIMBA:

V posledných niekoľkých desaťročiach sa vynaložilo veľa bádateľského úsilia na vývoj nových insekticídov rastlinného pôvodu, ktoré by mohli byť efektívnou náhradou za dnes vyrábané a používané syntetické pesticídy.
V rastlinách sa nachádza veľké množstvo látok, ktoré majú insekticídne a iné pesticídne účinky.
Snahou každej modernej a inteligentnej spoločnosti, taktiež jej zástupcov a predstaviteľov, výkonnej moci od štátnej až po regionálnu je hľadať a presadzovať rozumnú, konštruktívnu a realistickú cestu, ktorá zabezpečí resp. vytvorí možnosť zabepečiť postupné presadzovanie takých produktov, prípravkov, tovarov a služieb, ktoré majú poteciál neohrozovať životné prostredie, prírodu, život ľudí, zvierat a rastlín, našu planétu do takej mieri, aby postupne mohli nahradiť tie, ktoré negatívne vplývaju na všetky, alebo niektoré faktory životného prostredia.
Dnes už existuje možnosť nájsť takéto cesty, dnes už každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby sme postupne, malými a správnymi krokmi mohli po týchto cestách ísť.
Paradoxne je v dnešnej dobe rovnako ťažko presadzovať prípravky ohľaduplné k životnému prostrediu ako tie ktoré majú potenciál ho poškodiť. Áno, bohužiaľ je to tak.
Preto každá aj keď na prvý pohľad nenápadná aktivita, ktorá podporí ich existenciu, je a bude veľkým krokom vpred, veľkou pomocou pre našu planétu, pre nás všetkých.
Každý má možnosť podporiť správnu vec, správnu cestu, práve aj tou nenápadnou aktivitou, za ktorú sice nezíska verejné uznanie či ocenenie, a to používaním týchto prípravkov a produktov, a tiež pomocou k ich presadzovaniu a ich existencii.
V mene našej planéty, v mene každého kto ju bude chcieť zažiť a poznať tak ako mi, Vám úprimne ďakujeme.

Rastlinné oleje obsiahnuté v iných prípravkoch obsahujúcich prírodné látky nachádzajúce sa aj v prípravku Karanimba sú zdrojom skupiny prírodných látok s biologickou aktivitou (účinkom) proti škodlivému hmyzu (napr. vošky, molice, roztočce, strapky, puklice, piliarky, mínerky, pásavka zemiaková, podkopáčiky a nosániky).
Škodlivý hmyz sa infikuje saním a požerom nakoľko sa zložky prípravkov po aplikácii dostanú do rastliny. Hmyz prestane prijímať potravu a tým aj poškodzovať rastlinu, po niekoľkých dňoch uhynie.

Používanie rôznych rastlinných extraktov v ochrane rastlín má hlboké historické základy hlavne v Indii, kde je i používanie botanických pesticídov v súčasnosti veľmi rozšírené.
Keď v roku 1960 David Morgan z britskej Keele University izoloval azadirachtin zo semien stromu Azadirichta indica Juss a na sarančati skákavom potvrdil jeho insekticídnu účinnosť, pravdepodobne ešte netušil, že izoloval jednu z najúčinnejších látok, ktorú rastliny vytvárajú na svoju obranu.
Od tej doby sa stal azadirichtín účinnou zložkou mnohých botanických insekticídov, ktoré sa používajú hlavne v ekologických systémoch pestovania rastlín.
Vo svojej domovine sa Azadirachta indica Juss často používa ako liečivá rastlina, pričom záznamy o jeho liečivých účinkoch sa uvádzajú už v sanskritských spisoch, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 4000 rokov.

Výskum zameraný na určenie zloženia a charakteristiku biologicky aktívnych látok, so zameraním hlavne na ich využitie v medicíne bol zahájený v 20-tych rokoch minulého storočia.
Postupne bolo v kôre, plodoch a listoch objavených niekoľko desiatok biologicky aktívnych látok, u ktorých boli zistené antivírové, antimikrobiálne, antifungálne, antibakteriálne, antipyretické, analgetické a imunitu povzbudzujúce účinky.
Niektoré z látok vykazovali tiež aktivitu voči hmyzu.  Sú to predovšetkým : azadirachtín, salannin, meliantriol, nimbín a nimbilín a niektoré ďalšie limonoidy.
Z uvedených zlúčenín je v súčasnosti najpreskúmanejší tetranortriterpenoid azadirichtín, ktorý je pokladaný za najúčinnejší prírodný regulátor rastu hmyzu.  
Jeho molekulárna štruktúra je veľmi podobná štruktúre molekuly hmyzieho hormónu ekdison, pričom azadirichtín pravdepodobne blokuje vylučovanie hormonálnych látok, čo vedie k poruchám v období vývoja škodcov, ktoré končí obvykle ich smrťou.

Ďalšími rastlinami s významným insekticídnym potenciálom, ktoré sa uplatňujú pri výrobe komerčných rastlinných insekticídnych prostriedkov sú stromy Pongamia glabra Vent.
Pochádzajú rovnako z indického subkontinentu ( India, Srí Lanka, Bangladéš, Malajzia ), pričom ich kvety, listy semená aj plody sa používajú v ľudovom liečiteľstve.
Na ochranu rastlín sa používajú jednak alkoholické extrakty listov a plodov a tiež olej získavaný zo semien.
Zistilo sa, že olej obsahuje viaceré biologicky aktívne látky, ktoré majú insekticídne, antibakteriálne a tiež fungicídne účinky.
Hlavná insekticídne účinná látka karanjin bola izolovaná v roku 1976. Karanjin patrí do skupiny flavonoidov, pričom spolu s ďalšími furánoflavonoidmy nachádzajúcimi sa v oleji, tvoria základ jeho insekticídnej i fungicídnej účinnosti.

S cieľom dosiahnuť vyššiu účinnosť je účelné pongamový, tzv. karanjia olej pridávať do azadirichtínového, tzv. neem oleja, keďže biologicky aktívne látky obsiahnuté v olejoch sa vhodne doplňujú a pôsobia navzájom synergicky.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
plodová zelenina 30-40 ml 14 rajčiak, paprika, uhorky, kaleráb, zeler, baklažán ....... a pod.
listová zelenina 30-40 ml 14 šalát, špenát ..... a pod.
kapustová zelenina 40-50 ml 14 kapusta, kel ...... a pod.
zemiaky 40-50 ml 14
jablone 25-40 ml 14
drobné ovocie 25-40 ml 14

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát