Floraservis

Baktériová nádorovitosť viniča

Vyznačuje sa tvorbou rôzne veľkých nádorov nielen v bazálnej časti rastlín, ale aj na kmienikoch, ramenách a nezriedka aj na jednoročnom dreve viniča. Pomerne často sa vyskytuje aj na štepoch v mieste štepenia. Napadnuté rastliny slabšie rastú, listy sú bledé, neskôr od okraja hnednú a odumierajú. Baktérie spôsobujúce ochorenie (Agrobacterium tumefaciens) pretrvávajú v pôde a prenikajú do rastlín poškodených mechanicky (napr. pri obrábaní pôdy alebo reze viniča) alebo mrazom. Preto sa s nádorovitosťou častejšie stretávame v rokoch nasledujúcich po zime so silnými a dlhotrvajúcicmi mrazmi. Ak baktérie preniknú do cievnych zväzkov rastlín, spôsobia systémovú nákazu, ktorá zvyčajne končí uhynutím napadnutých krov. Nebezpečnosť a zákernosť ochorenia spočíva aj v tom, že sa môže šíriť aj pomocou chorého, ale bezpríznakového množiteľského materiálu.
MOŽNOSTI OCHRANY: Vzhľadom na možnosť systémovej infekcie viniča sa rastliny vyliečiť nedajú a ani odrezanie ojedinele sa vyskytujúcich nádorov nedáva záruku ich ozdravenia, preto je najvhodnejším opatrením rastliny s nádormi z porastu odstrániť a spáliť. Nepriame opatrenia proti baktériovej nádorovitosti viniča spočívajú v používaní zdravého množiteľského materiálu, v správnej agrotechnike a výžive rastlín, ako aj v opatrnom obrábaní pôdy, aby nedošlo k poraneniu bazálnych častí rastlín.

© text a foto: Ing. Juraj MatlákServis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát