Floraservis

Slovník pojmov

Pojem Popis
askospóra spóra vznikajúca vo vrecku vreckatých húb
askus vrecko vreckatých húb najčastejšie s 8 askospórami
AT agrotechnický termín - ak je v stĺpci "čakacia lehota alebo ochranná lehota" namiesto počtu dní uvedená skratka AT, v tom prípade sa prípravok aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny; za stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do zberu alebo konzumácie ošetrenej plodiny a nemalo by dôjsť k ohrozeniu zdravia konzumenta
atraktanty chemické prípravky (látky) lákajúce živé organizmy
baktérie jednobunkové organizmy bez pravého jadra; rozmnožujú sa delením buniek
bakterióza ochorenie spôsobené baktériami
bioagens umelo množený organizmus používaný ako prostriedok proti škodcom alebo chorobám pestovaných rastlín
biocídy prípravky proti škodcom nachádzajúcich sa v priestoroch bytov, skladov, a iných nepoľnohospodárskych priestoroch a exteriéroch (myši, potkany, nežiadúci hmyz .....)
chloróza žltnutie listov spôsobené nedostatkom niektorých živín (pozri kalcióza alebo žltačka)
cudzopasník organizmus, žijúci na úkor iného organizmu - parazit
dokonalá premena vývoj hmyzu cez vajíčko, larvu, kuklu a imágo
drôtovec larva chrobákov - kováčikov
epidémia masový výskyt pôvodcov poškodenia rastlín
fakultatívny príležitostný
fauna súbor živočíšnych druhov žijúcich na určitom území
feromónové lapače zariadenia na prilákanie a odchyt škodcov
feromóny látky slúžiace na komunikáciu medzi živočíchmi
flóra súbor rastlinných druhov žijúcich na určitom území
fungicídy prípravky na ničenie patogénnych húb, proti hubovým chorobám
fytopatológia náuka o chorobách rastlín
fytoplazmóza ochorenie vyvolané fytoplazmami
fytoplazmy mikroorganizmy bez bunkovej steny podobné baktériám (mykoplazmy)
generatívne rozmnožovanie pohlavné rozmnožovanie
herbicídy prípravky na likvidáciu neželanej vegetácie, na ničenie burín
herbicídy kontaktné poškodia len zasiahnuté časti rastlín
herbicídy neselektívne ničia všetky rastliny (buriny i zasiahnuté plodiny)
herbicídy selektívne ničia len určité druhy burín, pričom ošetrované plodiny nepoškodzujú za predpokladu dodržania návodu na použitie
herbicídy systémové - koreňové do rastlín prenikajú prevažne cez korene a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku do všetkých častí rastlín
herbicídy systémové - listové do rastlín prenikajú prevažne cez listy a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku aj do podzemných častí rastlín
hýfy hubové vlákna
imágo dospelý jedinec škodcu (chrobák, mucha, motýľ)
imperfektný nedokonalý, nedokončený
infekcia vniknutie a zotrvanie pôvodcu ochorenia v hostiteľovi
inkubačná doba čas, ktorý uplynie medzi vniknutím patogéna do rastliny a objavením sa príznakov ochorenia
insekticídy prípravky proti škodcom
integrovaná ochrana využíva všetky známe a dotupné ekologické metódy k udržaniu škodlivých činiteľov pod prahom škodlivosti
kalcióza žltačka (chloróza) rastlín spôsobená prebytkom vápnika, ktorý brzdí príjem iných živín (napr. železa)
konídia spóry vznikajúce pri nepohlavnom rozmnožovaní húb
kuratívny liečivý
monofág žije len na jednom hostiteľovi (napr. ploskáčik pagaštanový)
mycélium súbor hubových vlákien (hýf) jednej huby
mykoplazma starší názov fytoplazmy
mykóza ochorenie spôsobené hubami
nedokonalá premena hmyzu postupný vývoj - larvy sa podobajú na imága a postupne sa im zväčšujú krídla; chýba štádium kukly (napr. vošky, strapky, bzdochy, cikádky)
nekróza lokálne odumretie pletív
nematocíd prípravok na ničenie háďatiek
neperzistentný prenos vírusov krátkodobý prenos bez toho, aby sa vírus v tele prenášačov (najčastejšie vošiek) udržal
nymfa staršie štádia lariev roztočov a hmyzu s nedokonalou premenou
panašovanie pestré sfarbenie listov genetického pôvodu
pandrava larva chrústov
parazit cudzopasník, organizmus, ktorý žije na úkor iného organizmu
parazit obligátny výhradný, prísny cudzopasník
parazitoid žije na úkor iného organizmu len časť svojho vyvoleného cyklu; hostiteľa pritom často zahubí (napr. vaječné parazitoidy Trichogramma)
partenogenéza rozmnožovanie bez oplodnenia (napr. vošky počas vegetácie)
patogén pôvodca ochorenia
patovar rasa pôvodcu choroby so zvýšenou špecializáciou k hostiteľovi (patotyp)
peritécium guľovitá plodnička obsahujúca vrecká
perzistentný prenos vírus alebo fytoplazma sa trvale udržuje v tele prenášača a dokonca prechádza aj na jeho potomstvo (napr. cikádky, prenášače fytoplazmózy)
pesticídy prípravky na ničenie patogénov, škodcov a buriny, prípravky na ochranu rastlín
pohlavné rozmnožovanie nový jedinec vzniká splynutím dvoch pohlavných buniek
polyfág všežravec
predátor dravec, loviaci iné živočíchy (napr. dravé roztoče, lienka, zlatoočka)
prevencia predchádzanie
pupárium kľudové štádium molíc
pyknídium guľovitá plodnička s konídiami, vznikajúca pri nepohlavnom rozmnožovaní húb
repelenty prípravky na odpudenie škodcov
rezistentná odroda odolná odroda
saprofyt organizmy živiace sa odumierajúcimi organickými látkami (napr. Alternaria alternata na plodoch papriky a rajčiakov)
sklerócium tvrdý zhluk hubových vlákien
sporulácia tvorba spór
spóry výtrusy - rozmnožovacie orgány nižších rastlín vznikajúce pohlavnou i nepohlavnou cestou
symbióza obojstranné výhodné spolužitie dvoch organizmov (hľuzkotvorné baktérie na bôbovitých rastlinách)
symptóm príznak ochorenia alebo poškodenia
syndróm skupina príznakov
teleutospóry zimné spóry hrdzí
tolerantná odroda čiastočne odolná odroda, ktorú patogény výraznejšie nepoškodzujú (napr. tolerantné odrody sliviek voči šárke)
toxicita jedovatosť
toxín jedovatá látka
uredospóry letné výtrusy hrdzí
vegetatívne rozmnožovanie nepohlavné rozmnožovanie
vektor prenášač
viróza ochorenie spôsobené vírusmi
vírus veľmi drobný organizmus bez vlastnej látkovej výmeny, plne odkázaný na hostiteľa
zmáčadlá prípravky na zlepšenie priľnavosti aplikovaných prípravkov
zoocídy prípravky na ničenie živočíšnych škodcov
zoospóry spóry s bičíkmi, ktoré im umožňujú pohyb vo vode
žltačka rastlín pozri kalcióza a chloróza

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.