Floraservis

Bodruška hrušková

Bodruška hrušková (Janus compressus) spôsobuje v máji a v júni vädnutie vrcholov mladých výhonkov hrušiek, jabloní, ale aj hlohu a hlohyne. Na rozhraní zvädnutej a zdravej časti postihnutých výhonkov sa nachádzajú drobné vpichy alebo zárezy v podobe špirály. Tieto vpichy sú dielom samičiek, ktoré zvyčajne do najnižšieho zárezu položia jedno vajíčko. Vyliahnutá larva vyžiera dreň výhonku, pričom postupuje smerom k jeho báze. Počas svojho vývoja vyžerie chodbičku dlhú 10 až 12 cm. Vyvíja sa pomaly a dospieva až na jeseň. Vo vyžratej chodbičke aj prezimuje a kuklí sa až na jar, spravidla v apríli. O dva až tri týždne sa liahnu dospelé bodrušky, pária sa a samičky opísaným spôsobom nakladú vajíčka a celý cyklus sa opakuje, pretože škodca má iba jednu generáciu za rok.
Vädnutie a usychanie koncov výhonkov spôsobené bodruškou hruškovou by sa mohlo zamieňať s príznakmi baktériovej spály jadrovín, pri ktorej sa však na rozhraní infikovanej a zdravej časti objavujú kvapky baktériového slizu. Naopak, na výhonkoch poškodených bodruškou hruškovou nachádzame charakteristické vpichy samičiek.
MOŽNOSTI OCHRANY: Chemické ošetrovanie ohrozených ovocných či okrasných drevín proti bodruške hruškovej nie je potrebné. Stačí zvädnuté časti výhonkov odrezať a spáliť.

© text a foto: Ing. Juraj MatlákServis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát