Floraservis

Chloróza ovocných drevín a viniča

Chloróza ovocných drevín a viniča môže mať viacero príčin, najčastejšie je však následkom nedostatku prístupného železa v pôde. Aj keď železo v pôde nechýba, je naviazané na vápnik, ktorého prebytok je skutočnou príčinou chlorózy. Preto sa táto forma chlorózy nazýva aj kalciózou a preto sa s ňou stretávame predovšetkým na pôdach s vysokým prirodzeným obsahom uhličitanu vápenatého (napr. na Žitnom ostrove). Pre chlorózu z nedostatku železa je charakteristické žltnutie najmladších listov na koncoch výhonkov. Naopak, pri nedostatku horčíka (najmä na viniči) žltnú pletivá starších listov medzi hlavnými žilkami.
MOŽNOSTI LIEČENIA CHLORÓZY: Chlorózu ovocných drevín a viniča liečime hnojivami obsahujúcimi železo v tzv. chelátovej väzbe, ktorá sa neviaže na vápnik. V oblastiach s pravidelným výskytom chlorózy aplikujeme hnojivá už na jar do pôdy a v čase najintenzívnejšieho rastu ovocných drevín (máj - jún) aj na list vo forme opakovaných postrekov postihnutých plodín. Postreky opakujeme v dvojtýždňových intervaloch. Všetky uvedené hnojivá sa môžu použiť na listovú aplikáciu, Bolikel a Ferrovit aj na pôdnu aplikáciu. Za prípravkami je uvedená koncentrácia na listovú aplikáciu.

© text a foto: Ing. Juraj Matlák

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE