Floraservis

PREDJARNÝ POSTREK

Výrobca: Bayer CropSciences
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 500ml + 10ml, 250ml + 5ml, 100ml + 2ml

POUŽITIE: Kombinácia prípravkov Mero Stefes a Calypso 480 SC určená na predjarné ošetrenie ovocných a okrasných drevín (stromy, kríky ....) proti prezimujúcim škodcom. (napr. vošky, roztočec ovocný, méra jabloňová, štítničky, puklice, piadivky .....)

ÚČINNÉ LÁTKY:
Mero Stefes – 733 g/l metylester repkového oleja
Calypso 480 SC – 480 g/l thiacloprid

SPOSOB ÚČINKU:
Mero Stefes – kontaktný
Calypso 480 SC – systémový, kontaktný a požerový

ÚPRAVA:
Mero Stefes - emulgovateľný koncentrát
Calypso 480 SC - tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou

Ničenie prezimujúcich škodcov je dôležitou súčasťou celoročnej ochrany ovocných a okrasných drevín, pretože škodcov zasiahneme v štádiu vajíčok alebo lariev, teda ešte skôr, než spôsobia väčšie škody. V minulosti sa tento zásah vykonával v období vegetačného pokoja prípravkami obsahujúcimi DNOK (Nitrosan, Arborol). V súčasnosti sa uvedené prípravky už nevyrábajú a nahradili ich prípravky obsahujúce insekticídnu zložku a olejovú zložku. Insekticídna zložka ničí škodcov priamo ako dotykový a dýchací jed, olej zase vytvára na povrchu ošetrených drevín súvislý film, ktorý bráni vajíčkam a larvám v dýchaní a hynú. Čím je teplejšie, tým jednotlivé štádia škodcov intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom. Preto by sa teplota pri predjarnom postreku mala pohybovať nad 15°C. Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sme ho mali urobiť za bezvetria.
Predjarným postrekom ničíme všetkých škodcov prezimujúcich na ovocných a okrasných drevinách. Sú to predovšetkým vošky, roztočec ovocný, roztoče a roztočce, štítničky, puklica slivková, puklice, méra jabloňová, piadivky a pod. Postrek robíme zásadne až po vypučaní (obr. 1 a 2 v prílohe), najskôr v štádiu myšieho uška, ale najneskôr tesne pred kvitnutím jednotlivých druhov drevín (obr. 3 a 4 v prílohe), pri jabloniach v štádiu ružových kvetných pukov. V oblastiach pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej striekame v štádiu zelených kvetných pukov.
Nezastupiteľné miesto má predjarný postrek v boji proti tým škodcom, ktorí sa zdržujú a škodia na kôre stromov (štítničky, puklica slivková), pretože sú zasiahnutelný iba na jar, keď sú stromy takmer bez lístkov.

Prípravky Mero Stefes a Calypso 480SC sú povolené aj na ošetrovanie ďalších plodín. Rozsah ich použitia nájdete v balení, krabičke na priložených etiketách.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:
Odmerané množstvo prípravku Mero Stefes vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Vzhľadom na veľmi nízke dávkovanie prípravku Calypso 480SC (2-10ml), môže fľaštička v prvom momente vyvolať dojem, že ja takmer prázdna. Tento dojem je umocnený aj viskozitou prípravku, ktorý je usadený na stenách fľaštičky. Preto po otvorení fľaštičku naplňte do ? vodou a znovu ju uzatvorte šroubovacím uzáverom. Fľaštičku potrepávajte až do úplného rozpustenia prípravku. Potom obsah fľaštičky prípravku Calypso 480 SC vylejte do nádrže postrekovača už s nadávkovaným prípravkom Mero Stefes za stáleho miešania a doplňte na stanovený objem vodou.

POSOBENIE A POUŽITIE KOMBINOVANÉHO PREDJARNÉHO POSTREKU:
Insekticídna zložka (Calypso 480 SC) ničí škodcov ako dotykový a požerový jed. Olejová zložka (Mero Stefes) vytvára na povrchu zasiahnutých škodcov súvislý olejový film, ktorý im bráni v dýchaní. Čím je teplejšie, tým intenzívnejšie vajíčka a larvy dýchajú a o to výraznejšie sa prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom. Preto by sa teplota pri postreku mala ideálne pohybovať nad 15°C.

Pripravenú postrekovú kvapalinu aplikujte až po vypučaní (obr. 1,2 v prílohe), ale najneskôr tesne pred kvitnutím (obr. 3,4 v prílohe) ošetrovaných ovocných drevín. V oblastiach pravidelného výskytu kvetovky jabloňovej (obr. 5 v prílohe) ošetrite jablone v štádiu zelených kvetných pukov (obr. 6 v prílohe). Predjarný postrek má byť výdatný a dôkladný, preto by sa mal urobiť za bezvetria.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
ovocné dreviny Prezimujúci škodcovia 2ml + 100ml 14 dní 2ml - dávka pre CALYPSO 480 SC 100 ml - dávka pre Mero Stefes
okrasné dreviny Prezimujúci škodcovia 2ml + 100ml 14 dní 2ml - dávka pre CALYPSO 480 SC 100 ml - dávka pre Mero Stefes

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

Už v predaji

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE