Floraservis

RELDAN 22

Výrobca: DowAgroSciences GmbH., Rakúsko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 50ml, 25ml


• širokospektrálny, špecializovaný insekticíd do sadov
• vhodný pre integrovanú ochranu sadov
• odporúčaný smernicami SISPO
• rýchla iniciálna účinnosť + reziduálne pôsobenie = ľahké časovanie aplikácií
• kontaktný, požerový a dýchací účinok
• účinný na všetky vývojové štádiá škodcov
• neničí dravé roztoče Typhlodromus pyri
• nie je klasifikovaný ako jed

Účinná látka: 225g/l chlorpyrifos-methyl
Úprava: emulgovateľný koncentrát
Spôsob účinku: kontaktný

RELDAN 22 - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Reldan 22 je postrekový, širokospektrálny insekticíd vo forme emulgovateľného koncentrátu. Pôsobí ako kontaktný, požerový a dýchací insekticíd na báze účinnej látky chlorpyrifos-methyl, ktorá patrí medzi organofosfáty. Účinkuje ako inhibítor acetylcholínesterázy. Účinkuje na vajíčka, larvy a dospelý hmyz. Najvyšší účinok sa dosahuje na larvy v skorých rastových fázach. Po aplikácii preniká do rastlinných pletív, nie je však rozvádzaný cievnymi zväzkami. Reldan 22 vykazuje po aplikácii významné reziduálne pôsobenie, ktoré znižu¬je počet potrebných insekticídnych zásahov v období dlhšie trva¬júceho náletu škodcov. Reldan 22 ničí škodcov vo všetkých vývojových štádiách. Pre dosiahnutie iniciálnej účinnosti postačuje po aplikácii 1 hodina bez dažďa, na dosiahnutie reziduálnej účin¬nosti po aplikácii sú potrebné 4 hodiny bez dažďa. Reldan 22 nie je klasifikovaný ako jed, pre včely je škodlivý - čo umožňuje v prípade potreby aplikáciu insekticídu Reldan 22 aj v kvitnú¬cich sadoch, avšak len v čase, kedy včely nelietajú (aplikácia večer do 23.00 hodín).

RELDAN 22 - APLIKÁCIA V JADROVINÁCH
V jadrovinách sa insekticíd Reldan 22 aplikuje proti širokému spektru žravých, cicavých a mínujúcich škodcov podľa signalizácie ich výskytu. Reldan 22 ničí tak dospelce ako aj larvy škodlivého hmyzu. Ak sa larvy po vyliahnutí zahryzávajú do plodov a ďalej žijú vo vnútri plodu, je potrebné insekticídom Reldan 22 ničiť buď dospelce alebo larvy krátko po vyliahnutí. Proti väčšine škodcov sa Reldan 22 aplikuje v dávke 22ml/100m2 na 10l vody.

RELDAN 22 - SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Reldan 22 ako širokospektrálny insekticíd ničí všetkých základných škodcov v sadoch, najmä všetky druhy obaľovačov, piliarku jablčnú, vošky, vlnačku krvavú, kvetárku jabloňovú, piliarku slivkovú, vrtivku čerešňovú, piadivky, méry, podkopáčiky, strapky, puklicu slivkovú a ďalších škodcov.

RELDAN 22 - TERMÍN APLIKÁCIE
Reldan 22 sa používa na základe prognózy a signalizácie výskytu škodcov, prípadne pri zistení ich škodlivého výskytu v sade. Reldan 22 chráni ošetrenú kultúru ešte ďalších 21 dní po aplikácii reziduálnou účinnosťou. Rezíduá insekticí¬du Reldan 22 výrazne rozširujú aplikačné okno a zvyšujú spoľahlivosť účinku.

RELDAN 22 - PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vlejte do nádrže naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to ručne (3 krát po sebe). Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Kombinácie prípravku Reldan 22 s fungicídmi a listovými hnojivami sú možné.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Použitie v iných krajinách ako SR (v SR tieto použitia nie sú povolené):

 

cibuľa - kvetárka cibuľová - 22ml/10l vody - 14 dní - podľa signalizácie
slivka - piliarky, obaľovač slivkový, vošky - 22ml/10l vody - 21 dní - podľa signalizácie
višňa - vrtivka čerešňová, vošky - 22ml/10l vody - 21 dní
cesnak - fúzavka cesnaková - 12,5ml/10l vody - 14 dní - podľa signalizácie
hlúbová zelenina - voška kapustová, húsenica mlynárika a iné - 12,5ml/10l vody - + zmáčadlo
chryzantémy - vošky - 12,5ml/20l vody/100m2 - 3 dni - dvojnásobná dávka vody
prázdne sklady - škodcovia - 200ml/15l vody/100m2

 

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Do 10l vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 22ml 21 dní Po odkvitnutí.Podľa signalizácie.
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia) 22ml 21 dní Podľa signalizácie.
jablone Piliarka jablčná 22ml 21 dní Po odkvitnutí.Podľa signalizácie.
jablone Vošky na ovocných drevinách 22ml 21 dní Podľa signalizácie.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

UŽ V PREDAJI

NEZABUDNITE V AUGUSTE

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE