Floraservis

ZATO 50 WG

Výrobca: Bayer CropScience, Nemecko
Kategória: Fungicídy proti chorobám
Balenie: 1,5g, 7,5g, 3x1,5g, 10x2,5g, ,

Prípravok na ochranu viniča a jabloní proti chrastavitosti a múčnatke, v iných krajinách proti americkej múčnatke a mnohým ďalším chorobám (pozri zoznam aplikácii).

Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľných, vo vode rozpustných granúl na ochranu jabloní proti chrastavitosti a múčnatke a viniča proti múčnatke, peronospóre a bielej hnilobe.

POSOBENIE PRÍPRAVKU: Zato 50 WG je fungicíd zo skupiny strobilurínov. Prípravok sa vyznačuje dlhodobou účinnosťou voči širokému spektru patogénov. Pôsobí originálnym, tzv. mezostemickým spôsobom. Ten je charakteristický výnimočnou schopnosťou účinnej látky trifloxystrobin pevne sa naviazať na voskovú vrstvičku na povrchu rastlinného pletiva. Vplyvom pôsobenia pohybu pár nastáva ďalšie rozmiestňovanie a ukladanie prípravku na povrchu rastlín. Menšie, ale napriek tomu biologicky aktívne množstvo tryfloxistrobínu preniká dovnútra rastlinných pletív a pôsobí translaminárne. Cievnou sústavou sa šíri veľmi málo. Trifloxystrobin zvlášť účinne bráni klíčeniu spór a rastu mycélia húb na povrchu rastlín. Inhibuje tiež vývoj patogénov v povrchových vrstvách rastlinných pletív. Biochemický spôsob účinku spočíva v blokovaní transferu elektrónov v bunkových mitochondriách patogénov. Trifloxystrobin sa vyznačuje výnimočnou schopnosťou vytvárať na povrchu rastlín, listov a plodov stabilnú vrstvičku odolnú voči poveternostným vplyvom.

ULOŽENIE ÚČINNEJ LÁTKY NA POVRCHU RASTLINY – TRVALÁ OCHRANA.
Časť účinnej látky sa ukladá vo voskovej vrstvičke. Tento proces prebieha bezprostredne po aplikácii a je celkom nezávislý na vlhkosti a teplote prostredia. Takýmto spôsobom uložená účinná látka efektívne chráni rastlinu proti infekciám a zároveň je prípravok trvalo chránený proti zmývaniu zrážkami.

DLHODOBÉ UVOĽŇOVANIE ÚČINNEJ LÁTKY – OCHRANA ZVNÚTRA.
Z množstva prípravku uloženého na povrchu listu a vo voskovej vrstvičke neustále určitá časť preniká do vnútorných pletív. Translaminárne prechádza až na druhú, postrekom nezasiahnutú stranu listu, kde sú i tieto časti rastliny účinne chránené pred infekciami.

REDISTRIBÚCIA ODPAROVANÍM – OCHRANA ZVONKU.
Z povrchovej vrstvy sa uložená účinná látka neustále odparuje a prechádza na susediace časti rastliny. Je tak zabezpečená dlhodobá účinná ochrana neošetrenej rastlinnej plochy proti širokému spektru patogénov. Zato 50 WG účinkuje proti širokému spektru hubových chorôb. Najvýznamnejšie aj mimoriadne spoľahlivé pôsobenie proti chrastavitosti (preventívne i kuratívne), ktoré je založené na mezostemickom účinku a jasne sa odlišuje od pôsobenia kontaktných a systémových fungicídov. Prípravok Zato 50 WG nielen ničí klíčiace spóry, ale naviac zastavuje rast mycélia pod voskovou vrstvičkou a bráni tvorbe a uvoľňovaniu nových konídii. Zato 50 WG veľmi dobre účinkuje proti múčnatke jabloňovej a ďalším patogénom na jabloniach. Pri predzberovom ošetrení sa uplatňuje proti komplexu skladových chorôb.

JADROVINY:
Proti chrastavitosti ošetrujte preventívne opakovanými postrekmi od fázy BBCH 09 (viditeľné zelené špičky listov), prednostne v období najsilnejšieho infekčného tlaku, t.j. od fázy zeleného puku po dobu 1-2 týždne po odkvitnutí. Ošetrujte v blokoch 2-3 po sebe idúcich postrekov. Intervaly ošetrení sú 7-10 dní do veľkosti plodov 40 mm, alebo 10-14 dní po tomto termíne. Kuratívne (liečebné) ošetrenie proti chrastavitosti je možné za predpokladu spoľahlivej signalizácie. Ošetrenie musíme vykonať do 72 hodín od začiatku infekcie. Následné ošetrenie prípravkom Zato 50 WG by malo nasledovať po 7-10 dňoch. Prípravok zároveň účinkuje i proti múčnatke jabloňovej. Proti sekundárnym infekciám múčnatky na citlivých odrodách ošetrujte preventívne od obdobia 1-2 týždne pred kvetom až do doby, kedy pretrváva najväčšie nebezpečie rozvoja patogéna, teda spravidla po mesiac júl. Intervaly ošetrení 10-12 dní.  

Nevyhnutné je dodržať maximálny počet troch ošetrení v priebehu celej sezóny pričom bezprostredne za sebou môže byť Zato 50WG použité len raz. Medzi prípadnú ďalšiu aplikáciu je už potrebné zaradiť fungicíd z inej skupiny účinných látok. Z dôvodou eliminácie možného rizika vzniku rezistencie prípravok Zato 50WG odporúčame používať vždy v kombinácii s kontaktnými fungicídmi.

Aplikácia po ukončení kvitnutia obmedzuje výskyt skladových chorôb. Ak sa Zato 50 WG použije pre záverečné ošetrenia 28 a 14 dní pred zberom je jeho účinok na skladové choroby veľmi výrazný.


VINIČ:
Aj ošetrenia proti múčnatke viniča je potrebné vykonávať preventívne spravidla v období od konca kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov. Podľa intenzity infekčného tlaku ošetrujeme v intervale 10-14 dní. Zato 50WG je možné použiť najviac 3x počas celej sezóny a sled ošetrení je nutné minimálne raz prerušiť zaradením fungicídu prípadne kombináciou fungicídov z inej skupiny účinných látok. Prípravok v dávke 1,5 g na 100m2  vykazuje podstatnú vedľajšiu účinnosť voči peronospóre a hnilobám. Veľmi dobre účinkuje proti čiernej hnilobe a červenej spále viniča. V dávke 2,5 g/100m2 je účinnosť prípravku Zato 50 WG voči peronospóre a bielej hnilobe plnohodnotná.

OKRASNÉ RASTLINY, RUŽE (informácia o registrácii prípravku Zato 50WG v Českej republike):
Prípravok Zato 50WG je registrovaný v Českej republike pre použitie prípravku na okrasné rastliny proti múčnatke, hrdzi a škvrnitosti listov. Dávkovanie prípravku proti uvedeným chorobám na okrasných rastlinách je 1,5g do 10 litrov vody na 100m2.

MIEŠATEĽNOSŤ.
 Zato 50 WG je miešateľný s bežne používanými insekticídmi (napr. Calypso 480 SC, Decis EW 50) a akaricídmi. Pred každou aplikáciou je v prípade pochybností vhodné overiť fyzikálnu miešateľnosť prípravkov na menšej vzorke. Prípravok je pre včely relatívne neškodný.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Odporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BAYER nájdete v prílohe.

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jadroviny Chrastavitosť jadrovín 1,5 g 14
jadroviny múčnatka na jadrovinách 1,5 g 14
vinič Múčnatka viniča 1,5 g 35
vinič Peronospóra viniča 2,5 g 35
vinič pleseň sivá na viniči 2,5 g 35
REGISTRÁCIE PRÍPRAVKU V INÝCH KRAJINÁCH EU
egreše Americká múčnatka 2 g 14 dní preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
egreše hrdze 2 g 14 dní preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
ríbezle Americká múčnatka 2 g 14 dní preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
ríbezle hrdze 2 g 14 dní preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené od 9 a viac pravých lístkov až do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
okrasné rastliny Škvrnitosť listov 1,5 g 2 dni preventívne alebo pri prvom výskyte choroby
okrasné rastliny hrdze 1,5 g 2 dni preventívne alebo pri prvom výskyte choroby
okrasné rastliny Múčnatka na okrasných rastlinách 1,5 g 2 dni preventívne alebo pri prvom výskyte choroby
kôstkoviny Moníliová spála kvetov a výhonkov 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
broskyne Múčnatka broskýň 1,5 g 7 dní vrátane nektarinky, dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
marhule Hnednutie listov 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
čerešne Hnednutie listov 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
višne Hnednutie listov 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
slivky Červená škvrnitosť listov sliviek 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
slivky Hrdza sliviek 1,5 g 7 dní dávka na 1m výšky koruny stromu, preventívna aplikácia pred a po odkvitnutí, aplikácie povolené do začiatku zrenia a vyfarbovania plodov
rajčiak Čerň rajčiaková 3 g 3 dni skleníky, aplikácia od prvých viditeľných postranných výhonkov až po plnú zrelosť
rajčiak Hnedá škvrnitosť rajčiakov 3 g 3 dni skleníky, aplikácia od prvých viditeľných postranných výhonkov až po plnú zrelosť
rajčiak Múčnatka na rajčiakoch 3 g 3 dni skleníky, aplikácia od prvých viditeľných postranných výhonkov až po plnú zrelosť
mrkva Múčnatka na mrkve a petržlene 4 g 21 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť vňate
mrkva Suchá škvrnitosť listov mrkvy 4 g 21 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť vňate
petržlen Múčnatka na mrkve a petržlene 2,5 g - 4 g 21 dní aplikácia od 9 pravých lístkov po konečnú veľkosť vňate
paštrnák Múčnatka na mrkve a petržlene 2,5 g - 4 g 21 dní aplikácia od 9 pravých lístkov po konečnú veľkosť vňate
zeler Septóriová škvrnitosť listov zeleru 2,5 g 21 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť vňate
karfiol Alternáriová škvrnitosť na kapuste 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
kapustová zelenina Alternáriová škvrnitosť na kapuste 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
kapustová zelenina múčnatka na kapustovej zelenine 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
kapustová zelenina septorióza 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
brokolica Alternáriová škvrnitosť na kapuste 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
brokolica Pleseň kapustová 4 g 14 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
šalát septorióza 3 - 4 g 7 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
šalát Antraknóza šalátu 3 - 4 g 7 dní aplikácia od 6 pravých lístkov po konečnú veľkosť listov
tekvicová zelenina Múčnatka na tekvicovej zelenine 2,5 g 7 dní tekvicová zelenina s jedlou šupkov okrem uhoriek, aplikácia od prvých viditeľných postranných výhonkov po plnú zrelosť
tekvicová zelenina Múčnatka na tekvicovej zelenine 2,5 g 3 dni tekvicová zelenina s nejedlou šupkov napr. melón a pod., aplikácia od prvých viditeľných postranných výhonkov po plnú zrelosť
jahody Múčnatka jahôd 3 g 3 dni aplikácia od 9 alebo viacerých pravých lístkov po plnú zrelosť
jahody Biela a fialová škvrnitosť listov jahôd 3 g 3 dni aplikácia od 9 alebo viacerých pravých lístkov po plnú zrelosť
jahody Antraknóza jahôd 3 g 3 dni aplikácia od 9 alebo viacerých pravých lístkov po plnú zrelosť

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V MARCI

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE