Floraservis

POLYVERSUM

Výrobca: BIOPREPARÁTY s.r.o., Česká republika
Kategória: Biologické proti chorobám
Balenie: 5 g

Účinná látka, huba Pythium oligandrum pôsobí mykoparaziticky, t.j. vyhľadá fytopatogénnu hubu, obrastie ju mycéliom, alebo generatívnymi orgánmi, a enzymaticky rozloží na jednoduché zložky, ktoré potom využíva pre svoju výživu.

Okrem fungicídnej účinnosti má aplikácia prípravku POLYVERSUM® aj stimulačný efekt – vplyvom pôsobenia huby Pythium oligandrum rastlina zvyšuje produkciu kyseliny indolyloctovej a zvyšuje obsah fosforu a cukrov v rastline. Porasty sú zdravšie a odolnejšie proti napadnutiu hubovými chorobami.

Účinná látka Pythium oligandrum sa bežne vyskytuje v pôde, odkiaľ bola izolovaná.

Prípravok POLYVERSUM® je zaregistrovaný aj v ekologickom poľnohospodárstve.

Výhodou použitia prípravku POLYVERSUM® je nulová ochranná doba.

Prípravok nezanecháva rezíduá. Preto je možné ho použiť aj tesne pred zberom, alebo počas postupného dozrievania a zberu. Túto výhodu využívajú najmä pestovatelia zeleniny a jahôd v ČR a v Poľsku a to najmä v plodinách spracovávaných pre tzv. "baby food" – detskú výživu.

Prípravok POLYVERSUM® je potrebné aplikovať preventívne, t.j. ešte pred výskytom choroby. Po aplikácii musia spóry najprv vyklíčiť a až po rozrastení huby (vhodné podmienky sú teplo a vlhko) je táto schopná parazitovať na fytopatogénnych hubách. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast vo výbornom zdravotnom stave.

Prípravok POLYVERSUM® je možné aplikovať s hnojivami, herbicídmi a insekticídmi. Nesmie byť aplikovaný s inými fungicídmi (ani s meďnatými prípravkami) lebo by došlo k zničeniu Pythium oligandrum. Ak je prípravok aplikovaný v čase, keď ešte doznieva účinnosť chemického fungicídu, zníži sa aktivita prípravku POLYVERSUM®.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

V prílohe nájdete ragistráciu a použitie prípravku Polyversum v Českej republike.


 

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Hubové choroby 1 g/kg sadby AT suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
zemiaky Hubové choroby 2 g/100m2 AT postrek, doba aplikácie 1. výška rastlín 5cm, doba aplikácie 2. výška rastlín 15cm
uhorky Hubové choroby 5 g/kg osiva AT suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
uhorky Hubové choroby 2 g/100m2 AT postrek, doba aplikácie BBCH 12-55, počet aplikácii 4
vinič Hubové choroby 13 g/100m2 AT postrek v čase mäknutia bobúľ, počet aplikácii 1
pšenica ozimná Hubové choroby 1 g/kg osiva AT suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
pšenica jarná Hubové choroby 1 g/kg osiva AT suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
jačmeň jarný Hubové choroby 1 g/kg osiva AT suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
repka Hubové choroby 1 g/100m2 AT 1. postrek BBCH 30-40, 2. postrek BBCH 50-60
slnečnica Hubové choroby 1 g/100m2 AT 1. postrek BBCH 11-19, 2. postrek BBCH 50-60
ihličnany Hubové choroby 5 g/kg osiva AT semeno ihličnatých drevín, suché morenie, doba aplikácie BBCH 00, počet aplikácii 1
ihličnany Hubové choroby 2,5 g/m2 AT semenáčiky ihličnanov, zálievka, počet aplikácii 1

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE