Floraservis

SANIUM System

Výrobca: SBM Life Science
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 5 ml, 50 ml, 100 ml

SANIUM System obsahuje účinnú látku flupyradifuron.
Účinná látka flupyradifuron je nový listový insekticíd, ktorý má systémový účinok.
Pôsobí na hmyz kontaktne, ale rovnako aj pri príjme účinnej látky cicaním na ošetrených rastlinách.
Hmyz zastavuje 1-2 hodiny po intoxikácii - príjmom potravy a insekticídny účinok je viditeľný už 1. deň po aplikácii.
Insekticídny účinok pretrváva 4 až 6 týždňov. Novému napadnutiu voškami bráni až 8 týždňov.
Krátka ochranná doba pri zelenine- 3 dni.

Účinná látka: Flupyradifurone 25 g/l (2,12% hm)

určený na ochranu
okrasných rastlín - vošky, molice, červce, štítničky
zeleniny - rajčiak, paprika, baklažán, uhorka, šalát - vošky a molice
zemiaky – pásavka zemiaková
hrach ,fazuľa - vošky
použitie ide ako v SR:
ovocných drevín- jabloň a viniča proti živočíšnym škodcom - vošky, molice, červce, cikádky


Okrasné rastliny
Max. počet aplikácii: 4x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte do konca odnožovania (BBCH 30)

Plodová zelenina
Max. počet aplikácii: 2x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 10 dní
Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. pravého listu až po plnú zrelosť (BBCH 12-89)

Vinič
Max počet aplikácii: 2x za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 14 dní
Listy viniča ošetrené prípravkom Sanium System nesmú byť použité na potravinárske účely.
Prípravok aplikujte od fázy, keď je metlina úplne vyvinutá až po začiatok zretia (BBCH 57-81)

Hrach, fazuľa
Max počet aplikácii: 1x za vegetačné obdobie
Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania rastu byle do fázy, keď je 70% strukov zrelých (BBCH 30-87)


Použitie ide ako v SR:

Jablone
Max. počet aplikácii za sezónu: 2x
Od začiatku kvitnutia, do vývoja nezrelých plodov

Pokyny:
Postrekujte dôkladne listy a stonky tak, aby nedochádzalo k stekaniu.
Ošetrujte celú rastlinu vrátane spodnej strany listov.
Neošetrujte za silného slnečného žiarenia.
Aplikujte pri prvom výskyte škodcu.
Najlepšia účinnosť prípravku je v období aktívneho rastu rastlín, neošetrujte za sucha.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411
Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: -
Výstražné upozornenia:
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
okrasné rastliny Vošky 30 ml AT
okrasné rastliny Molice 40 ml AT
okrasné rastliny Červce 35 ml AT
okrasné rastliny Štítničky 35 ml AT
rajčiak Vošky 60 ml 3 dni
rajčiak Molice 60 ml 3 dni
paprika Vošky na paprike 60 ml 3 dni
paprika Molice 60 ml 3 dni
uhorky Vošky 60 ml 3 dni
uhorky Molice 60 ml 3 dni
baklažán Vošky 60 ml 3 dni
baklažán Molice 60 ml 3 dni
cuketa Vošky 60 ml 3 dni
cuketa Molice 60 ml 3 dni
vinič Cikádky 40 ml 14 dní
hrach Vošky 35 ml 3 - 7 dní 3 dni bez strukov, 7 dní so strukmi
fazuľa Vošky 35 ml 3 - 7 dní 3 dni bez strukov, 7 dní so strukmi
zemiaky Pásavka zemiaková 35 ml 7 dní
POUŽITIE INDE AKO V SR
jablone Vošky na ovocných drevinách 50 ml 14 dní

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.